Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec - přirozené, kulturní a obchodní centrum oblasti. Perlou města založeného již někdy ve 13. století je bezesporu jeho zámek, stojící na základech původního gotického hradu. Původními držiteli města a jeho rozsáhlého dominia byli Vítkovci. Po jejich vymření v roce 1604 se dostává město do držení rodu Slavatů. Po vymření Slavatů koncem 17. století se stává držitelem města a přilehlé oblasti rod Černínů, který zde žil až do konce 2. světové války. Ve městě je umístěno muzeum, kde můžete shlédnout např. světoznámé Krýzovy jesličky apod. Městská památková reservace obsahuje řadu unikátních architektonických skvostů z dob gotiky, renesance ale i baroka, např.kostel sv.Jana Křtitele, vyhlídková věž. Na letišti jsou provozovány vyhlídkové lety. Dále plavecký bazén a aquapark (tobogán 82m dlouhý, divoká řeka, masážní trysky, vzduchová lavice, protiproud, vlny, vodní zvon, hřib a dělo, dětské brouzdaliště s vodní stříkačkou a ježkem). Nezapomenutelná je úzkokolejná trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice nebo Jindřichův Hradec-Obrataň.

Jindřichohradecké úzkokolejky Unikátní technická památka trať Jindřichův Hradec — Nová Bystřice — 33 km dlouhá trať Českou Kanadou do Nové Bystřice u rakouských hranic. Trať byla otevřena 1. 11. 1897 a dnes slouží osobní, rekreační a nákladní dopravě. severní trať z Jindřichova Hradce do Obrataně — měří 46 km. Vede přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice. Lokálka byla předána do provozu na Štědrý den 1906 a dodnes je důležitým prostředkem dopravní obsluhy regionu.

Slavonice

Slavonice - městská památková reservace. Město poprvé zmíněno v roce 1260. Skvostem města je jeho velmi zachovalé renesanční náměstí s měšťanskými domy, městské brány a zbytek opevnění.Dominantou města je kostelní věž s ochozem ze 16. století. V městském muzeu jsou umístěny exponáty ze zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlagu atd.

Landštejn

Landštejn - jedna z největších hradních zřícenin v České republice. Hrad vznikl někdy na počátku 13. stol. pravděpodobně z iniciativy Přemysla Otakara II. Hrad vlastnilo v průběhu jeho historie několik rodů, z nichž bezesporu nejvýznamější byli Vítkovci a Krajířové z Krajku. Např. Vilém z Landštejna se za vlády Karla IV. stává nejvyšším pražským purkrabím. Roku 1771 zapálil hrad blesk a hrad vyhořel. Od 70. let 20.stol. zde probíhají záchranné stavební práce a probíhá zde také archeologický průzkum. Některé nálezy můžete vidět i v malé expozici přímo na hradě, který je veřejnosti přístupný.

Klášter

Klášter - kostel Nejsvětější Trojice. Areál byl založen v roce 1491 pro mnichy paulánského řádu. V roce 1535 jej při svém ústupu na Moravu vypálila sekta novokřtěnců. Klášter obnoven v roce 1626. Roku 1785 klášter zrušen, kostel však zůstal vyhlášeným poutním místem. V roce 1959 byl klášter zbořen, zůstal pouze kostel, který patří k jedné z nejvýznamnějších ranně barokních památek v Čechách. Stavba je dílem architekta Domenica Orsiho. Štuková výzdoba je dílem G.B.Cometa, hlavní oltář vytvořil Zikmund Lichtenberg z Nové Bystřice, který je i autorem souboru plastik. Zcela ojedinělou a unikátní památkou je dřevořezba "STROM ŽIVOTA" (kolem roku 1650). V současné době je klášter po celkové rekonstrukci a je zde možno navštívit i nedělní bohoslužby, které začínají od 9.00 hod. Prohlídku možno domluvit na tel. 384 386 973

Nová Bystřice

Nová Bystřice - první zpráva o ní je z roku 1188 a týká se patrně osady založené rakouským rodem Zöbingů pod názvem Vistritz. Celá oblast bystřicka byla jablkem sváru mezi rakouskými a českými panovníky a teprve v polovině 13. stol. byla celá oblast připojena natrvalo k českým zemím. Od roku 1278 patřila Bystřice pánům z Landštejna, kteří zde založili hrad. Nejvýznamnějším představitelem této větve Vítkovců byl Vilém z Landštejna, který je pohřben v novobystřickém kostele Sv.Petra a Pavla. Roku 1341 získává město městská práva. Ve 14. stol. získali bystřické panství Krajířové z Krajku - původem štýrský rod, který se ale se zdejším prostředím dokonale sžil. V roce 1420 Bystřici vypálil za svého tažení Jan Žižka z Trocnova a na místě spáleniště byla vystavěna nová Bystřice od té doby zvaná Nová. V roce 1897 zde byla zprovozněna úzkokolejka do Jindřichova Hradce. Dnes je možno ve městě shlédnout mariánský sloup z roku 1679 a barokní kašnu z 18. stol., zámek / v současné době veřejnosti nepřístupný /, zbytky opevnění z 15. stol. a kostel sv.Petra a Pavla - původně gotický, presbytář ze 14. stol., v kostele velmi vzácné fresky ze 14. stol. V blízkosti veřejné 9 jamkové golfové hřiště a 18-ti jamkové golfové hřiště.

Dačice

Dačice - okolí města bylo osídleno již v mladší době kamenné. Roku 1183 zde byl vysvěcen kostel. Okolo roku 1340 se staly Dačice součástí dominia pánů z Hradce. Roku 1459 odkoupil město Wolfgang Krajíř z Krajku. Po třicetileté válce se město ocitlo na pokraji zániku. Nastávající období je charakterizováno častým střídáním jednotlivých majitelů. V roce 1843 se zde vyrobil první kostkový cukr na světě. Ve městě je několik renesančních a barokních památek např. Stará radnice, františkánský klášter, kostel sv.Vavřince, empírový zámek apod. Ve městě je také muzeum.

Telč

Telč - významná městská památková reservace, od prosince 1992 na seznamu UNESCO. Některé nalezené předměty jsou již z doby římské a ukazují na starou obchodní stezku, která v okolí města vedla. Další nálezy jsou z doby mladohradištní. První prokazatelný údaj o městě pochází z roku 1334. Největší význam pro město a jeho rozvoj měla vláda pánů z Hradce, kteří drželi Telč až do svého vymření v roce 1604. Po nich se město stává majetkem Slavatů a po jejich vymření přechází město pod správu Lichtensteinů a Podstatských, která trvala až do roku 1945. Ve městě umístěna celá řada unikátních historických domů, dvě kašny, mariánský sloup, zámek a muzeum.

Třeboň

Třeboň - městská památková rezervace. Město vzniklo na bývalých močálech a rašeliništích.Ve městě celá řada památek z různých architektonických období např. nádherný renesanční zámek, renesanční náměstí s historickými domy, pivovar z roku 1378, kostel sv.Jiljí, Svinenská brána apod. Ve městě jsou také dvoje světoznámé lázně, kde se léčí zejména nemoci pohybového ústrojí. Velkou roli ve vývoji města hrál rod Rožmberků. Známým je i proslavený a tajuplný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Okolí města je protkáno desítkami stok a rybníků, z nichž asi nejznámější je rybník Rožmberk - který je vůbec největším středoevropským rybníkem. V okolí množství rybníků (rybník Svět, Opatovický rybník, Spolský, Děkanec, Jamský). Výlety do okolí: Krásná cykloturistika pro všechny kategorie v malebné krajině Třeboňska.

Červená Lhota

Červená Lhota - jeden z nejkrásnějších a nejromantičtějších vodních zámků v Čechách, rybník obklopen anglickým parkem. V zámeckých komnatách je bohatá sbírka historického nábytku, kachlových kamen, skla a nádobí. Na zámku byla také natočena slavná televizní pohádka Zlatovláska.

Deštná u jindřichova Hradce

Deštná u Jindřichova Hradce - jediné provaznické muzeum v České republice. V bývalé dílně jednoho z nejstarších provaznických rodů — Karla Klika — se nachází stroje a nářadí na výrobu provazů od druhé poloviny 18. století až po dnešní dobu. V muzeu naleznete i ukázku výroby provazů ze starších dob. Dále v obci regionální letecké muzeum.

Nová Včelnice

Nová Včelnice - již kolem roku 1360 zmínky o vsi s tvrzí. Nynější městečko vzniklo roku 1662 po postavení kaple, v níž majitelka panství umístila kopii sošky Panny Marie z Öttingen na Innu a obec, při kapli vzniklou, nazvala Nový Etynk. Brzy se tu rozvinula textilní výroba a vznikla židovská obec. Jsou dochovány židovské domky z 18. století a židovský hřbitov. Kaple byla v roce 1786 rozšířena na kostel. V roce 2000 zde byl vybudován nový sportovní areal s tartanovým povrchem poblíž základní školy.

Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou - město založené ve 13. století. Historické jádro bylo roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Hrad, později přestavěn na zámek. V zámeckém parku roste stará památná lípa, vysazená kolem roku 1248. Donedávna v zámku byla dětská ozdravovna, nyní se přestavuje na galerii. Hospodářský rozvoj města ovlivnila úzkokolejná dráha, vybudovaná v roce 1906. Ve městě se nachází rodný dům skladatele Vítězslava Nováka. Poblíž města je lesní hřbitov Brádlo — nejkrásnější lesní hřbitov ve střední Evropě.

Žirovnice

Žirovnice – městečko se zámkem, stojícím na místě původního kamenného hradu, po rozsáhlé rekonstrukci ukončené v roce 1993, nyní stálá perleťářská a knoflíkářská expozice, regionální muzejní sbírky a obrazová galerie. Na zámku jsou pořádány pravidelné výstavy květin, ovoce a zeleniny.

Stráž nad Nežárkou

Stráž nad Nežárkou (34 km).

A další...

Rekreační rybník Chytrov, rybník Komorník, hrad Kámen na vysoké žulové skále, Želivská přehrada, klášter premonstrátek v Nové Říši, Křemešník, Roštejn, podzemní chodby v Jihlavě. Výlety do okolí: klášter v Nové Říši a v Kostelním Vydří, Jaroměřice nad Rokytnou. Města Telč a Třebíč (UNESCO), Slavonice (městská památková rezervace a podzemí). Sběr lesních plodů a hub v okolních lesích, cykloturistika po dobře značených trasách Vysočiny.

date
Není v provozu !!!

více zde

Více informací na naleznete na:
tel. č. +420 606 945 489
nebo e-mailu:oldrichbenda@seznam.cz

Chalupa Jilem

Zvětšit mapu