Provozní a všeobecné podmínky pobytu

OBJEDNÁVKA/přeběžná rezervace/:
(el.pošta: oldrichbenda@seznam.cz , SMS na tel. 606 945 489 nebo písemně na adresu Ing.Oldřich Benda, nám.Míru 170/I., 377 01 Jindřichův Hradec)
pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

Do objednávky uvádějte:
 • Jméno a příjmení
 • Ulici, město, PSČ, telefon
 • Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ - datum odjezdu
 • Počet osob dospělých a počet dětí (do 15 let)
 • Pronájem objektu je možný až s maximálním počtem osob /a to včetně dětí od 3 let/
REZERVACE A ZÁLOHA

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu rovnající se 50% výši pronájmu objektu v daném období zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.

Víkend nebo krátkodobý pobyt - záloha 2.000,-Kč.

Záloha je následně započítána do ceny pobytu.

Předběžné rezervace rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

V pronajímaném objektu je zákaz kouření a používání otevřeného ohně – pouze krbových kamen.

Krátkodobé pobyty - víkend nebo 3 noci - kratší neposkytujeme.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
 1. na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
 2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu /bez vědomí ubytovatele/
 3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
 4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete /jezdí k nám děti s vážnými alergiemi a dýchacími potížemi/
Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

Platba za pobyt, kauce a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu.

Lůžkoviny a ložní prádlo mezi turnusy zajišťuje ubytovatel s výjimkou ubytování pro romantiky.

Je zakázáno chodit ve znečištěné obuvi - nutné přezouvání !

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Upozorňujeme na strmé schody do podkroví v chalupě – nutno dbát zvýšené opatrnosti.

KAUCE

Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč, není-li dohodnuto jinak. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

Chalupa je předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Případné závady, reklamace, zničení či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení.

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal.

Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce ve výši poplatku za úklid /300,-Kč/.

Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny !

Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Zápis do knihy ubytování se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.

U objednávek věkové kategorie 17-28 let je výše kauce stanovena na 5.000,-Kč – vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení.

Stornovací podmínky:
Platí při zrušení rezervace nebo nenastoupení k pronájmu v uvedený termín takto:
 • zrušení do 60ti dnů před nástupem....................výše stornopoplatku 25%
 • zrušení do 30ti dnů před nástupem....................výše stornopoplatku 75%
 • zrušení do 14ti dnů před nástupem....................výše stornopoplatku 90%
 • nenastoupení v termínu....................................výše stornopoplatku 100%
Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

Storno poplatky se neplatí pokud :
 1. zákazník za sebe zajistí náhradu
 2. podaří se nám obsadit odřeknutý termín
Odjezd zákazníka před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

Pojištění pobytů:
Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí.Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění. Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 – 16 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.

Přejeme hezký pobyt a mnoho krásných zážitků !
date
Není v provozu !!!

více zde

Více informací na naleznete na:
tel. č. +420 606 945 489
nebo e-mailu:oldrichbenda@seznam.cz

Chalupa Jilem

Zvětšit mapu